Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling

SMC Rekenafdeling, S. (1950). Verslag naar aanleiding van het onderzoek van biologisch-landbouwkundige aard van dr. p.j.h. van ginneken betreffende samenhangende opbrengstcijfersy en z in de loop t der groeiperioden. Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling. Stichting Mathematisch Centrum.