Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Hemelrijk, J. (1952). Over de bepaling van betrouwbaarheidsintervallen en schattingen van de coefficienten van een rechte lijn uit een aantal onnauwkeurig waargenomen punten : 2e dr. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.