Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

van Dantzig, D. (1949). Oplossing van een door prof. J. M. Burgers gesteld theoretisch probleem over toepassing van de theorie der tijdreeksen op een hydrodynamisch probleem. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.