Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Hemelrijk, J. (1949). Theoretische overwegingen omtrent een door den heer J. H. Enters aan het M.C. voorgelegde ontwerpmethode voor de significantietoets van een dubbele dichotomie. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.