Stichting Mathematisch Centrum

van Dantzig, D, & Hemelrijk, J. (1950). Aantekeningen bij het rapport 1323/001 van het Vezelinstituut T.N.O.: Methode voor de bepaling van de bl-kromme van garens, voorgarens en louten. Stichting Mathematisch Centrum.