Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Terpstra, T. J., & Hemelrijk, J. (1953). Centrale veneuze druk bij mannen en vrouwen met een normale tractus circulatorius : (appendix dissertatie J.A. Molhuysen: De centrale veneuze druk, Amsterdam 1953). Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.