Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

de Haan, L., & de Vries, T. (1968). Over het toetsen van hoofdeffekten bij aanwezigheid van interakties in de variantieanalyse. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.