Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1954). Enige opmerkingen over de verdeling van de toetsingsgrootheid van Wilcoxon. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.