Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1952). Een zuivere toets voor de hypothese : bij een steekproef uit een normale verdeling met onbekend gemiddelde. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.