Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Klerk-Grobben, G. (1955). Een toets tegen kettingcorrelatie bij toepassing van regressiemethoden bij tijdreeksen : Verslag van een colloquiumvoordracht over een artikel van J. Durbin en G.S. Watson. (Biometrika 1950 en 1951). Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.