Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Owen, D. B., & Steck, G. P. (1959). Het berekenen van kansen bij twee- en drie dimensionale normale verdelingen met tabellen van d.b. owen en g.p. steck. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.