Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Klerk-Grobben, G., & Sandberg, H. D. (1955). Betrouwbaarheidsintervallen voor de spreiding van een normale verdeling bepaald uit het gemiddelde van een aantal steekproefbreedtes : (Statistica Neerlandica, 10(1956), p 99-115). Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.