Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Kesten, H., & Runnenburg, J. T. (1955). Enige opmerkingen over de berekening van de verwachting en de spreiding van het aantal inconsistenties in een bepaald rangcorrelatieschema. (appendix bij "Enige rangcorrelatieschema's, sp 47) : (Statistica Neerlandica, 10(1956), p 197-204"). Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.