Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde

Förch, G. J. R. (1965). Het Cauchy-probleem voor hyperbolische systemen quasi-lineaire partiele differentiaal-vergelijkingen van de eerste orde in twee onafhankelijke variabelen. Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.