Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde

Kemperman, J.H.B. (1951). Het stromingsbeeld bij wateronttrekking uit een zandpakket gelegen tussen twee moeilijk doorlaatbare lagen. Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.