Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde

Braakman, T. C., & Veltkamp, G. W. (1953). Overzicht van de voornaamste methoden voor de getijberekening in zeearmen en benedenrivieren. Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.