Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde

Braakman, T.C, & Veltkamp, G.W. (1953). Overzicht van de voornaamste methoden voor de getijberekening in zeearmen en benedenrivieren. Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.