Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Maurice, M. (1963). Over het verband tussen verdelingsgraad, dichtheid en gewicht van een compacte totaal geordende topologische ruimte. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.