Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Baayen, P.C, & van Emde Boas, P. (1969). Een structuurconstante bepaald voor c_2 c_2 c_2 c_2 c_6. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.