Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

van Veen, S.C. (1955). Serie voordrachten gewijd aan de herdenking van het feit dat 100 jaar geleden K. F. Gauss overleed. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.