Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Verhoeff, J. (1959). Een weerlegging van een vermoeden van euler betreffende de non-existentie van zekere grieks-latijnse vierkanten. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.