Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Levelt, A. H. M. (1959). Het electromagnetisch veld in twee halfruimten, veroorzaakt door een discontinue antenne-excitatie in het grensvlak. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.