Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Baayen, P.C. (1962). Het keuze-axioma: zijn plaats en functie in de wiskunde : Syllabus van een tweetal voordrachten. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.