CWI
Department of Numerical Mathematics [NM]

de Goede, E. (1986). Het vergelijken van eindige differentieschema's voor het numeriek oplossen van hyperbolische differentiaalvergelijkingen [The comparison of finite difference schemes for the numerical solution of hyperbolic differential equations]. Department of Numerical Mathematics [NM]. CWI.