Er wordt een methode onderzocht waarmee belastingtarieven en verzilverbare heffingskortingen kunnen worden berekend. Dit is op basis van belastbare inkomens, met speciale aandacht voor de minst bedeelden. Dat is in de trant van Rawls.

Eerst wordt een methode ontwikkeld die de tarieven en kortingen berekent door het oplossen van twee reeksen lineaire optimaliseringsproblemen.

Het blijkt dat deze oplossing een aantal bijzondere structurele eigenschappen heeft.

Deze eigenschappen zijn de basis van een veel eenvoudiger methode, die ook sneller is, voor het berekenen van de kortingen en de tarieven.

Het resultaat van de berekeningen is, per inkomensklasse, de heffing en de korting. Hierbij geldt dat minstens een van die twee bedragen nihil is.

Verdere vereenvoudiging wordt bereikt door te werken met geschikt gekozen en smalle inkomensklassen. Het resultaat is dan een lineair dalende korting voor de lagere inkomens en een lineair stijgende heffing voor de hogere inkomens.