Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam (CWI), The Netherlands

AI intelligentie beter safe than sorry is een prima reden om aan het avontuur dat AI heet te beginnen - IP vakblad voor informatieprofessionals - 31-10-2020. (2020). AI intelligentie beter safe than sorry is een prima reden om aan het avontuur dat AI heet te beginnen - IP vakblad voor informatieprofessionals - 31-10-2020.