CWI
J.W. Klop (Jan Willem) , J.J.C. Meijer , J.J.M.M. Rutten (Jan)
Computational models

Ehrenfeucht, A, & Rozenberg, G. (1989). A characterization of the state spaces of elementary net systems. In J.W Klop, J.J.C Meijer, & J.J.M.M Rutten (Eds.), J.W. de Bakker, 25 jaar semantiek (pp. 193–201). CWI.