Als je alleen naar abstracte eigenschappen van symmetrie kijkt, dan beland je al snel bij de definitie van een groep. Maar wat krijg je als je alleen naar de abstracte eigenschappen van lineaire afhankelijkheid kijkt? In dit artikel geeft Stefan van Zwam een antwoord op deze vraag: matroïden! Hij behandelt de grondslagen van dematroïdentheorie en toont een aantal oude en nieuwe resultaten. Stefan van Zwam won in 2009 de Philips Wiskundeprijs voor Promovendi met zijn voordracht `How to show it does't fit'.
Additional Metadata
Keywords Matroids, Representations, Partial fields, Homomorphisms, introductory
MSC Matroids, geometric lattices (msc 05B35)
THEME Logistics (theme 3)
Publisher Wiskundig Genootschap
Journal Nieuw Archief voor Wiskunde
Project Matroid Structure for Efficiency
Citation
van Zwam, S.H.M. (2010). Matroïden en hun representaties. Nieuw Archief voor Wiskunde, 5/11(4), 278–282.