Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling

SMC Rekenafdeling, S. (1952). Tabel bevattende de betondrukspanning en de ijzertrekspanning van kolommen belast op normaalkracht en dubbele buiging. Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling. Stichting Mathematisch Centrum.