Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling

Zonneveld, J. (1952). Bepaling van de druk in een put als functie van de tijd in het geval van radiale verandering van de permeabiliteit. Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling. Stichting Mathematisch Centrum.