Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling

SMC Rekenafdeling, S. (1953). Programma's voor national klasse 31 : Differenties en somfuncties; subtabellaties. Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling. Stichting Mathematisch Centrum.