Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling

SMC Rekenafdeling, S. (1955). Onderzoek naar de bezetting van de verbrandingsmotorproefstanden te WPC Tilburg. Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling. Stichting Mathematisch Centrum.