Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling

Barning, F. J. M. (1964). Addendum bij rapport R 917, X8-simulator, simulatieprogramma voor het uitvoeren van X8-programma's met behulp van de X1. Stichting Mathematisch Centrum. Rekenafdeling. Stichting Mathematisch Centrum.