Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Verbeek, A., & Kuipers, H. A. (1953). De invloed van zwangerschapstoxicose op het verloop van het aantal leucocyten en eosinophiele leucocyten voor, tijdens en na de partus. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.