Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Bloemena, A. R., & van Elteren, P. (1956). Verwerking en interpretatie van de waarnemingsuitkomsten, verkregen bij het uitvoeren van de proefopzet, beschreven in S 198. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.