Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1958). Enige opmerkingen over: vaststelling van keuringseisen voor rijwielen met hulpmotor en rijwielhulpmotoren : Beschikking van de minister van verkeer en waterstaat, dd. 24.07.1958/nr. 43602, enz. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.