Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Kuipers, H. A. (1959). De invloed van een behandeling met sulfapreparaten op het optreden van haemolytische streptococcen in de keel bij kinderen. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.