Stichting Mathematisch Centrum

van Zwet, W., & Kriens, J. (1961). Een voorlopige schatting van de onverdiende premie per 15 oktober 1961 bij de N.V. assurantie-maatschappij "Brandaris" [Vertrouwelijk]. Stichting Mathematisch Centrum.