Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1954). Statistische analyse van waterstanden, methoden en resultaten, 4 : Over de extrapolatie van de hoogwateroverschrijdingslijn van Hoek van Holland. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.