Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1954). Verdere wiskundige analyse van de uitkomsten van enkele proeven en waarnemingen : (appendix verslag van de werkgroep voor landbouwkundig onderzoek inzake het wichelroedeprobleem, 1955, hoofdstuk xi, p 108-116). Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.