Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1950). Algemene gang van zaken bij het toetsen van een hypothese. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.