Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1954). Toets voor de hypothese p1=p2=..=pk met behulp van een 2 x k-tabel. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.