Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1951). Toetsing van de gelijkheid van twee regressiecoefficienten indien de afwijkingen normaal verdeeld zijn met gelijke spreidingen. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.