Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1952). Toetsing van de lineairiteit van een regressielijn indien de waarnemingsfouten onderling onafhankelijk en normaal verdeeld zijn met gelijke spreidingen. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.