Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Klerk-Grobben, G., & Prins, H. J. (1952). Een betrouwbaarheidsgebied voor het quotient van de verwachtingen van twee stochastische grootheden, die een simultane normale verdeling bezitten. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.