Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Prins, H. J., & Klerk-Grobben, G. (1953). Een betrouwbaarheidsgebied voor het quotient van de verwachtingen van twee onafhankelijk normaal verdeelde grootheden met gegeven spreidingsverhouding. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.