Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

SMC Statistische Afdeling, S. (1954). Een schatting en betrouwbaarheidsgrenzen voor de waarde van de onafhankelijke variabele bij een gegeven verwachting van de afhankelijke variabele indien tussen beide een lineair verband bestaat. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.