Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling

Doornbos, R. (1955). Een toets voor de kleinste van een aantal geschatte varianties van normale verdelingen. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling. Stichting Mathematisch Centrum.