Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde

SMC Afdeling Toegepaste Wiskunde, SMC. (1963). Partiele differentiaalvergelijkingen van het hyperbolische type : Karakteristiekenmethodes. college speciale onderwerpen 1962/63. Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.