Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde

van Dantzig, D. (1956). Enkele voorbeelden van berekening van waterbeweging onder invloed van wind : (KNAW, verslag vergadering (natuurkunde), 65(1956), nr 3, p 39-44). Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.