Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde

Fokkema, D. S. (1970). Mathematische aspecten van de Schroedingervergelijking in de verstrooiingstheorie. Stichting Mathematisch Centrum. Toegepaste Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.